Co to jest kasa fiskalna

Kasa fiskalna to nic innego jak urządzenie elektroniczne, którego celem jest rejestracja obrotu oraz kwot podatku, który należy się ze sprzedaży detalicznej. Ewidencjonowanie przychodu za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej) co do zasady obowiązują przedsiębiorców dokonujących sprzedaży towarów/usług na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jednakże istnieje katalog zwolnień ze stosowania kasy fiskalnej.

Chodzi tutaj przede wszystkim o podatników, których obrót ze sprzedaży (w stosunku do osób fizycznych) nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty dwudziestu tysięcy złotych. Na uwadze należy jednak mieć fakt, że istnieją określone czynności, które zawsze należy ewidencjonować na kasie fiskalnej, bez znaczenia na wysokość obrotu. Chodzi tu przede wszystkim o dostawę gazu płynnego, części do silników, części przyczep/naczep, sprzęt radiowy/telewizyjny, usługi przewozów pasażerskich, przewóz osób oraz ich bagażów, doradztwo podatkowe, usługi prawnicze oraz wiele innych.
Zanim zakupimy kasę fiskalną, należy upewnić się czy działalność jaką prowadzimy wymaga posługiwania się kasą rejestrującą. Nie musimy jej posiadać w sytuacji, kiedy sprzedajemy towary bądź też świadczymy usługi rzecz firm lub organizacji, organów administracji państwowej i samorządowej. Kasa fiskalna kraków to zarówno punkt sprzedaży jak i serwisu urządzeń fiskalnych. W razie jakikolwiek wątpliwości wykwalifikowany personel doradzi oraz wyjaśni przepisy dotyczące obowiązkowego posiada kasy fiskalnej.

Na uwagę zasługuje fakt, że przykładowo warsztaty samochodowe nie muszą być zaopatrzone w kasy fiskalne w sytuacji, kiedy sprzedawane przez nich towary są montowane przez nich w samochodzie. Dlaczego? Ze względu na to, iż w omawianej sytuacji świadczą wyłącznie usługę, a nie sprzedają towar. Jeżeli jednak okaże się, że musimy kupić kasę fiskalną, to czeka nas niełatwy wybór, gdyż na rynku istnieje wiele modeli. Podczas zakupu należy przede wszystkim zwrócić uwagę czy producent urządzenia posiada decyzję Ministra Finansów, uznającą że dany model kasy rejestrującej spełnia warunki i kryteria techniczne, co jest niezbędne aby skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej.
Jeżeli kupiliśmy kasę fiskalną musimy również pamiętać o jej fiskalizacji. W ciągu 7 dni od czasu wykonania omawianej czynności musimy również pamiętać o dokonaniu jej zgłoszenia do urzędu skarbowego na odpowiednim druku. Pamiętać należy, że nieprawidłowe ewidencjonowanie grozi utratą prawa do ulgi, utratą 30% podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą ewidencjonowaną na kasie rejestrującej – do czasu rozpoczęcia ewidencjonowania, sankcjami karno-skarbowymi.
Na zakup kasy fiskalnej można skorzystać z ulgi. Przysługuje ona w wysokości 90% ceny netto (bez VAT), nie więcej niż 700 zł na każdą kasę zgłoszoną przy rozpoczęciu ewidencjonowania. VAT naliczony z tej faktury można odliczyć.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl