Controlling encyklopedia zarzadzania

Controlling gospodarczy jest integralną częścią controllingu w jakiejś solidnej firmie. Controlling angażuje się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a ponadto płynnością finansową oraz oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do własnego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze popularniejsza ilość i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zauważyć, że z controllingiem mamy do podejmowania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w spółce, - Firma nastawiona istnieje na osiąganie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki zamierza sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która umożliwia na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej formie. Wymienia się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg dokumentów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych opiera się szczególny wpływ na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jak jesteśmy do robienia z rachunkowością zarządczą.