Czym zajmuje sie serwisant

http://www.comarch-polkas.pl/2018/07/12/pracujesz-klasyce-najwyzszy-czas-pomyslec-o-zmianie/

Na początek warto wspomnieć co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy wykonywane w czasie gwarancji i po upływie gwarancji, a także niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do książki serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.


Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim konsumentom dodatkowe usługi: szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych, a także pomoc w odpowiednim zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W czasie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności:
– ocenia stan plomb kasy oraz ich zgodność z wpisami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu,
– sprawdza program kasy, jego wersję, zgodność z wpisami w książce kasy i dokumentacją serwisu,
– sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w zakresie emisji dokumentów fiskalnych,
– ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i modułu fiskalnego co do zgodności z dokumentami konstrukcyjnymi,
– sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta,
– wynik przeglądu razem z zaleceniami zapisuje w książce serwisowej.

Ciekawostki:
1. Konieczny przegląd techniczny musi być wykonany również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją działalność lub z jakiejś przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kasie fiskalnej, ale nie wyrejestrował kasy.
2. W czasie przeglądu technicznego oceniane są przede wszystkim te elementy konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów i których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak więc w czasie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wpływają na funkcjonowanie kasy, ani też nie sprawdza, czy inne elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, jednak będą to czynności wykonywane poza przeglądem technicznym.