Dyrektywa azotanowa ue

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do wyrobów przeznaczonych do aktywności w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania kojarzące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale zarówno do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także związane z tym każde procedury oceny w centralnej mierze związane są z stanu zagrożenia środowiska, w którym dane narzędzie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, aby mógł stanowić wręczany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W podstawowej części znajdują się urządzenia, które wykorzystuje się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część stosuje się do urządzeń, które zaczyna się w dziwnych miejscach, a jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń grających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej szczegółowe wymagania ważna z możliwością odnaleźć w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do roli w strefach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być dokładny, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub pojedyncze narzędzia w projektu zapewnienia współprac z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.