Erp system hr

Systemy ERP, czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa z angielskiego enterprise resource planning, tłumaczone przez producentów również jako zaawansowane planowanie zasobów – to pojęcie klasy systemów informatycznych, które dają wspomaganiu zarządzania firmą z innych obszarów biznesu. Systemy ERP są złożone zazwyczaj z wielu modułów. Integracja modułów przeprowadzana jest bez duplikacji informacji. Moduły ERP są następcą modułów MRP II.
Wspomaganie zarządzaniem jednostki może mieć wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia w optymalizacji wykorzystania zasobów firmy i zachodzących w nim procesów.

Systemy ERP są rozwinięciem systemów MRP II. Ważnym ich segmentem jest baza danych, jaka stanowi zwykle wspólna dla ludzi innych modułów. Moduły te zazwyczaj obejmują następujące obszary:

magazynowanie towarów;
rozporządzanie zapasów;
obserwowanie realizowanych dostaw;
robienie i wzrost produktów;
zarządzanie maszynami i celami przemysłowymi;
projektowanie i prowadzenie produkcją;
zaopatrzenie;
promocja i sprzedaż;
zarządzanie informacjami z klientami;
robienie i wzrost procesów
finanse i księgowość.

W zespół modułów ERP mogą wchodzić oraz inne elementy, jak np. moduł do zarządzania transportem, controlling, czy moduł do zarządzania projektami. Systemy ERP idą na dopasowanie ich do specyfiki danych firm, m.in. dlatego, że dane elementy mogą być wzajemnie niezależne od siebie.

Rozbudowane możliwości
Systemy ERP są na tyle elastyczne, że umożliwiają nam możliwość dokładnego dopasowania go do potrzeb firmy. Wykwalifikowany pracownik lub firma informatyczna może stworzyć pomosty, które stosują system ERP z nowymi programami i aplikacjami chcianymi w mieszkaniu przedsiębiorstwa. Plusy spośród obecnego rozwiązania są oczywiste. Pełna integracja narzędzi informatycznych:
ułatwia procedury wchodzących w wartości,
automatyzuje powtarzalne procesy minimalizuje czas potrzebny na pozycję.