Gniazda przeciwwybuchowe cennik

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stosowane stanowi dla urządzeń oraz sposobów ochronnych bądź ich podzespołów i ilości.

W kontrakcie ze grubymi dysproporcjami w dziale bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących wartości w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na bardzo lepszy i mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są przeznaczone do czynności w obecnych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zakresie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które pozostawione są do aktywności w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w obrębie ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na miejscach, na których może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym być dobrze oznaczone oraz przejść szereg testów, jakie mają na planu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady prac i oznaczania tego pokroju urządzeń. Dobrze na fakt Atex znajdziesz tutaj.