Instytut psychiatrii i neurologii oddzial mlodziezowy

Jedną z podstawowych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest znajdujący się już w Stolicy, ubrany w 1951 roku z racji grup psychiatrów i neurobiologów, w niniejszym wysokiego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w obszarze badań naukowych i ćwiczeń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne dochodzenia w kierunku psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w miar kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w terenie tych części (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), szkolenia i przygotowaniu doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i sklepy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki oraz Leczenia Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują złote także niezwykle odpowiednie opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i prowadzone leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z ogromnymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a tenże budynek wymaga kapitalnego remontu, na jaki brakuje środków. Niewielka liczbę łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej chorych i umożliwienia komfortowych warunków leczonym to zaledwie część kłopotów Instytutu. Kwestia materiałów na remonty klinik jest kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Być może, w niedalekiej przyszłości, uda się wysupłać materiały na remont i Instytut będzie mógł realizować swoją funkcję leczenia z świcie do końca.