Jak wazne jest oswietlenie awaryjne

Pomimo tego, że w każdym budynku jest stały dostęp do różnych źródeł zasilania, niekiedy może dochodzić do przerw w dostawie prądu. Jest to taka sytuacja, na jaką zawsze tak naprawdę trzeba być przygotowanym i może ona wynikać zarówno z awarii wewnątrz budynku, jak i z przyczyn, które będą leżeć po stronie dostawcy energii. W takich chwilach, kiedy zabraknie prądu, w budynku powinny włączyć się wtedy lampy oświetlenia awaryjnego. Jest to ważne szczególnie wtedy, gdy budynek nie jest zamknięty na głucho, a ludzie w nim zgromadzeni będą chcieli w takiej sytuacji jak najszybciej opuścić zaciemnione wnętrze obiektu.

Takie oświetlenie jest powiązane z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP, które powinny obowiązywać w każdym obiekcie, niezależnie od tego, jakie jest jego przeznaczenie. Za jego pomocą udaje się precyzyjnie podświetlić korytarze i wyjścia ewakuacyjne. Lampy te wówczas wykorzystują minimalne napięcie, jednak jest ono na tyle duże, by zarówno droga do wyjścia, jak i piktogramy były widoczne dla osób, które będą się starały opuścić dany budynek.
Warto zauważyć, że takie lampy mogą być sprzedawane w bardzo różnych obudowach, zarówno prostokątnych, jak i owalnych. Dzięki temu łatwo można je dostosować do konkretnej zabudowy i liczyć na to, że dobrze się sprawdzą wszędzie tam, gdzie zostaną zainstalowane.

Bardzo często też takie oświetlenie jest sprzedawane od razu z piktogramami, które informują o wyjściu ewakuacyjnym oraz o tym, w jakim kierunku należy podążać, by móc do niego jak najszybciej trafić. Każdy budynek, który jest wyposażony w taki rodzaj oświetlenia, może zapewnić osobom w nim przebywającym większe poczucie bezpieczeństwa. Nawet bowiem w momencie realnego zagrożenia życia, ludzie będą mogli zachować spokój i skierować się od razu do wyjścia najkrótszą możliwą drogą, jaka będzie do niego prowadzić.