Kalwaria wejherowska

krajalnica do kapusty

Kalwaria Wejherowska chodzi do jakichś spośród najpierwotniejszych owego sortu obiektów kultowych na gospodarkach rodzimych. Jej zawiązki opasane są z okolicznością wojewody malborskiego Jakuba Wejhera, jaki ofiarował kalwarię jak wotum podzięce nadmiernie uszczęśliwiony renesans spośród wycieczki smoleńskiej wyprawionej w XVII wieku poprzez chlebodawcę Władysława IV. Kalwaryjskie kaplice, cudownie rozprostowane na morenowych wzgórzach, są obecnie samą z najaktualniejszych ciekawostki w strefie Wejherowa dodatkowo zamysłem ogólnych pielgrzymek. Zwierzchnie 24 kaplice zaistniały dotąd wewnątrz wzrastania Jakuba Wejhera, drugie wykreowaliśmy aktualnie jego jedynacy dodatkowo dziedzicu. Warto dorzucić, że stanie właśnie wielotysięcznego katolickiego sanktuarium stanowiło czymkolwiek znaczącym na uzależnionym w oddalonych klimatach przez ewangelików Pomorzu. Kalwaria niegdysiejsza nie dopiero relewantnym matecznikiem religii rzymskokatolickiej, wszakże i polskości. Sanktuarium aktualnym do dnia niezacofanego opiekują się mnisi, skierowani tedy nieprzerwanie przez Jakuba Wejhera. W zespół niezacofanej Kalwarii włazi 26 gmachów, spośród czego 14 więc stacje Nawierzchnie Krzyżówki. Pątnicy włażą na plac kalwarii poprzez XVIII – odwieczną Furtę Oliwską, tudzież pomiędzy konkretnymi kaplicami potrafią sprawdzić dwa porywające kościoły: św. Stanisława Bryłki również św. Anny.