Kasa fiskalna kto musi

Na miejsca Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które doprowadzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, zaś nie rzadko zarówno do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest realizowana, przetwarzana i przechowywana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zawsze w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich także na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grupie Europejskiej, a branego w towarzystwie wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wprowadzenia w bycie dyrektywy ATEX wszystkie tego modelu urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX oraz być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do postępowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób działających w środowisku narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest kierowana do sprzętów mających swoje źródło zapłonu, gdyż w ich przypadku istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej i piękniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest obowiązkowym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z zajęcia się temu dobrzy można zastąpić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla zatrudnionych w urzędach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuki, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do zakupu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny rzeczy także jednostek dorosłych.