Kodeks pracy lata pracy

W myśl przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, i wszelkie dania oraz maszyny muszą posiadać certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności wyrobów to mechanizm systematycznego badania poziomu w jakim określony produkt spełnia specjalne wymagania (chodzi tutaj i o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn jest trochę aspektów. Prawdopodobnie jej osiągać projektant na momencie projektowania lub producent na czasie realizacji. Certyfikację może przeprowadzić odbiorca wyrobów lub osoba niezależna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w istocie maszyn. Do pokoju prawnego w Polsce wprowadzono ją rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które wniknęło w życie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podejmowania, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Dodatku nr I do woli 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zaufania i pomoce zdrowia dotyczące projektowania i dokonania maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie duże a drugie. Certyfikacja maszyn oraz urządzeń, które definiują się wysokim poziomem ryzyka powiązanego spośród ich eksploatacją i używanie robi się już na momencie projektowania. Pozostałe narzędzia i instytucje podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, każde narzędzia i organizacji, które potrafią wywoływać w pewien sposób zagrożenie dla bycia czy zdrowia pracownika także zajmowania i środowiska podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.