Kolposkopia biopsja szyjki macicy

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które polega na uwag powierzchni szyjki macicy, dolnej partii jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, dodatkowo w ubiegłym wieku kolposkopia była dosyć niedoceniania oraz stosowana jak badanie trudne i delikatne, a też nieobiektywne. Współcześnie ale można zobaczyć diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których mówienie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego postępu w diagnostyce patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych i podjęcie słusznych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś badanie w współczesnym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Gdy szybko zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop gwarantuje nie tylko bierną obserwację, lecz też diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy jesteśmy do działania ze zmianą faktycznie szkodliwą dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można wykonać również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Innowacyjna technologia używana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Użyta w współczesnych narzędziach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy pozwalające na konkretnych ruch wielopłaszczyznowy wykonały badania za pomocą kolposkopu swymi oraz silnymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość tych kolposkopów może stać dodatkowo wyposażona w kamery cyfrowe zezwalające na urozmaicenie przebiegu pytania bądź stworzenia archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.