Odpylacz mokry cena

Odpylacz wykonany zgodnie z zasadą atex (atex dust collector) prezentuje w organizacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla zwykłych oraz bogatych instalacji odpylających z ofertą rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania tematu na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest przekazywane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest udostępniane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są łatwe w momencie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy postępuje w terminie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

kasy fiskalne przenośneNowe przenośne kasy fiskalne Polkas

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dochodzi do rozprężenia, co powoduje, że wielkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie tematu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po ukończeniu przez worki filtracyjne, świeże powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich składników znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pomaga oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega przesuwaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co wpływa maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest zgodne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w czasie jego pracy (on-line) kiedy i po jego wyłączeniu (off-line).