Odpylanie slask

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, budzących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej także w ciągach, gdzie konieczne jest przesypywanie materiałów sypkich. Budujące się cząstki o znacznie małych rozmiarach są zagrożenie dla instytucji także dla zdrowia człowieka (stronę spośród nich traktuje oddziaływanie toksyczne), stąd te skuteczne sposoby odpylania są istotny składnik w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem działają na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę medium oraz rozwijanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a również hamować ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim powraca do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej natomiast w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zamontowany w obudowie ze pewni nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w plan oczyszczania sprężonym powietrzem położony w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle ważną rzeczą w systemach odpylających jest ich szczelność - każda przerwa w rezultacie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności projektu i zagrożenia. Innym elementem dużym w budowie jest trwałość materiałów, z których narzędzia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe wpływają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą powodować te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.