Odpylanie torun

Dyrektywa ATEX posiada na końcu zapewnić swobodny przepływ wyrobów, które zawarte są postanowieniami tegoż materiału na obszarze Unii Europejskiej. Ponadto idzie do zminimalizowania i dokładnie wyeliminowania ryzyka czerpania z narzędzi bądź systemów ochronnych w dziedzinach zagrożonych wybuchem, i które to narzędzia czy organizmy nie są do ostatniego przystosowane.

Dyrektywa określa podstawowe wymagania atex w obrębie bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia w dziedzinach wybuchowych. Chcenia te wiążą się przede wszystkim do potencjalnych źródeł, jakie potrafią zrobić zapalenie się narzędzi w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Kojarzy się jednocześnie do organizmów ochronnych, które podczas wybuchu montują się samoczynnie. Działaniem tych systemów ochronnych jest przede każdym jak największe zatrzymanie wybuchu, albo ograniczenie produktów jego przenoszenia się. Wymagania atex jednocześnie wznoszą się do aparatury zabezpieczającej. Aparatura ta cierpi na końcu bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oraz własnych systemów ochronnych, jakie to poznają się w dziedzinach zagrożonych owym wybuchem. Wymagania atex jednocześnie biorą pod uwagę części oraz podzespoły, które nie są w wyglądzie pełnić samodzielnych funkcji. Jednak są ważne przede wszystkim dlatego, że wchodzą na bezpieczeństwo bycia zarówno urządzeń kiedy oraz układów obronnych. Na placu całej Unii Europejskie do obrotu można zapoznać tylko te produkty, które otoczone są wymaganiami Dyrektywy nowego podejścia, a jakie przede wszystkim te wymagania spełniają. Postanowienia Dyrektywy ATEX dotyczą tylko nowych produktów, które po raz pierwszy stosowane są do zakupu. Chodzi także o te uprawiane na terenie Unii Europejskiej, kiedy natomiast te jakie do Unii Europejskiej są importowane. Dyrektywa ATEX obejmuje: - wyroby nowe wykonywane w UE, - wyroby „jako-nowe”, - wyroby nowe czy używane sprowadzane z poza Unii Europejskiej, - wyroby oryginalne oraz „jako nowe” oznakowane przez osobę, która nie jest ich naturalnym producentem.