Pospiech lucyna

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Kiedy na naszej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie każde swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego artykułu do poskramiania pożarów bierze się różne sposoby gaśnicze. Największym jest właśnie woda. Choć nie w jakimkolwiek przypadku można się nią posługiwać. W pożarach używa się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest używanie pary wodnej do dławienia ognia i hamowania jego informowania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie spośród obecnego, że wolno ją dawać wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przyznaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie wyróżnia to, iż nie ważna spośród niej brać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest dobrym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na zapewnianiu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych przenoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę używa się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. A w tych faktach ogień musi się szerzyć wyłącznie na placu zamkniętym. W zasięgu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.