Protokol z kontroli bhp

oprogramowanie dla firm kraków

Grupę osób decydująca otworzyć własną działalność postanawia założyć lokal gastronomiczny. Zakładając własną restaurację, klub, bar lub kawiarnię, trzeba jednak zadbać o to, aby nasz lokal pozytywnie przeszedł przez kontrolę sanepidu. W innym razie nie dostaniemy wiedze na prowadzenie działalności.

 

Wymogi techniczne
To, jakie wymogi musi robić lokal gastronomiczny, reguluje ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Ona i definiuje to, na czym liczy działalność gastronomiczna. W badaj przepisów polega ona na pracy oraz obrocie środkami spożywczymi. Wszędzie a tam, gdzie stosowana jest żywność, trzeba przyjmować się do przepisów wysoce wymienionej ustawy. Zajmują one m.in. stanu technicznego pomieszczeń, w których odbywa się produkcja i obróbka żywności oraz sprawdzają wyposażenie gastronomi – jej stan technologiczny i higieniczny. Przepisy regulują i jakość wody, która dedykowana jest do użytków spożywczych i finansowych. Wszystkie sprzęty brane w realizacji gastronomicznej wymagają stanowić w idealnym stanie technicznym również muszą istnieć zdrowe.

Wymogi dotyczące pracowników
Pracownicy lokali gastronomicznych muszą pamiętać wykonane te badania sanepidowskie i muszą posiadać wszystkie stosowne uprawnienia pozwalające na tworzenie zawodu. W gastronomii mogą to pracować osoby, które odbyły licea, szkoły zawodowe lub studia uprawniające np. do lekturze kucharza. Taki typ musi jeszcze przejść odpowiednie szkolenie BHP i ćwiczenie z posiadania ze mebli kuchennych, na których wykonywa.

Dowody
Na jakąś kontrolę sanepidu powinien być zrobiony komplet odpowiednich dokumentów. Należą do nich m.in.: książka kontroli (kiedyś książka kontroli sanitarnej), książeczka zdrowia (tzw. książeczka sanepidowska), projekt techniczny lokalu i certyfikat potwierdzający przeszkolenia ludzi w charakterze przepisów BHP.