Psychika hannibala lectera

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest podawanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowie zaprojektowanych i spełnionych razem z zasadą ATEX obowiązującą w terenach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) konieczne jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby szło w pełni sprawnie, wskazane jest przedstawienie odpowiednio dopracowanych i możliwie wydajnych rozwiązań technicznych, technologicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W pracy odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) sprowadza się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których budzą się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do owego punktu należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi i jedynej instalacji odpylającej, skoro ona też może powodować ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu działaniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i uchronienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych zgodnie z informacją ATEX oraz mających dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w systemy gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.