Rozwoj firmy etapy

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w porządku jakiej z obrabianego przedmiotu odwołuje się określoną część materiału. W sezonie frezowania przeprowadzane są jak najniższe wiórki materiałów. Używa się znacznie łatwo ruszające się maszyny, które robią z pewnym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Przyznaje się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W czasie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła wybierają się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W wypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy przedstawiają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesu poddania obróbce powierzchni skośnych frez może stanowić nieco pochylony. Możliwe jest ponad obrabianie (skrawanie) towaru na brzegach kiedy tylko frez posiada uzębienie ważne. W zależności od rodzaju materiału, jaki zajmuje być zależny obróbce wykorzystuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie spotykają się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu praktyczne jest silne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.