Rozwoj przemyslu petrochemicznego

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na optymalny wynik produkcyjny, siła i siłę procesów w branżach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im znacznie nasilony jest proces produkcyjny, tym więcej powstaje ładunków, jakie muszą zostać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej skry również tymże samym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego rodzaju problemów budzą się firmy, które podają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który stosowany istnieje na model w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni łączą się niezliczone liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest niezbędne już przed rozpoczęciem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne sytuacje mają stanowisko w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w toku produkcyjnym materiałów sypkich na produkt wibracji lub wybrania mogą stać oddzielone z siebie i działać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy oraz wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie mają także nieuziemione pojemniki używane w ciągach mieszania i miksowania. Właściwie wszystek krok w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek środków do elastycznych kontenerów, albo także o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest niezbędne, bo może rozmawiać do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, oraz w powierzchni zagrożonej wybuchem może spowodować do zapłonu i eksplozji.