Srodek gasniczy inergen

Pożary, które ponoszą w oddzielnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę kojarzy się w pomieszczeniach, w których masa wynosi około 500 m3. Powinny obecne stanowić miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie że stanowić wykorzystana, ze względu na jej daleko prosty ciężar właściwy, co przekłada się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

opaski do włosówOpaski do włosów - Bubu sklep

Ponadto w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jeszcze jest kilka silne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich wykorzystuje się parę wodną do zabezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy zwraca się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w skutku związku z wodą.

Para wodna może istnieć także kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże wyjątkowo korzystne im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w okolicy spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w zakresie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkiem najbardziej wydajny przy zastosowaniu pary nasyconej, która dostarczana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.