Srodek gasniczy ryby krzyzowka

Para wodna jest wszechstronnie stosowanym środkiem gaśniczym. Podaje się ją tylko w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na łatwych przestrzeniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest niewielki ciężar właściwy dodatkowo w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zapisuje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne stanowić zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną używa się do gaszenia pożarów, jakie potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy może być dostosowywana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie idą w odpowiedź z wodą w ścisłych warunkach temperaturowych. Nie pozytywne jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końcu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest zły. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej skuteczne i skuteczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kierowana jedynie w obecnych pomieszczeniach, co do których korzysta się pewność, iż nie mieszkają w nich wszyscy. Z ciekawości na szybkie ciśnienie gaśnicze para potrafiła być ryzykowna dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.