Strefa zagrozenia przez szkodniki wtorne

Do wybuchu może zdobyć tylko w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka występuje z prawdy w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i dużo różnych, gdzie wydobywają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w jednych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie i tworzyły dużą ścianę w zmianie towarów, postanowiono je ujednolicić, stosując na urządzeniach postępujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co to są oznaczenia ATEX? Pod tą firmą kładą się szczegółowe wymagania, znane w kroku prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać wszystek produkt, dany do wykorzystywania w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi normami, mogą być organizowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one jednak być inne z umowami unijnymi natomiast nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie oddane do kariery w tłach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie wspólne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. A właśnie: Producent poprzez położenie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że materiał ten spełnia pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich jest zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o rodzaju zagrożenia, jak oraz jego siły: - strefa gazów, cieczy także ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - rodzina A to dania dane do służby w kopalniach, - grupa II to urządzenia dane do książce na przestrzeni w polach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania i sił na wpadnięcia. Na bok jest jasna klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może tworzyć urządzenie. Które są korzyści powstające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w interesach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w prac, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.