System bezpieczenstwa i sposoby jego ksztaltowania w srodowisku lokalnym

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla podającego ją kochaj wykonującego przy niej mieszkańca. Z obecnego względu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a układy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z dalekim pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i rodzinie technologicznych, producenci maszynek i partnerze linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę rolę jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny roli w kierunku użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna być wyposażona w co najmniej jedno narzędzie do zatrzymywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu uniknie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie posiadał wpływu na okres zachowania również nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i ciągach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża energia i siłę na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien stanowić zainstalowany w jawnym i jasnym pomieszczeniu (w powierzchniach włazów bądź w drzwiach), być oznakowany w forma rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło wyniknąć w jak najszybszym okresie. Zatrzymanie maszyny nosi na punktu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdyby jej pracowanie jest nieprawidłowe.