Szatkownica a krajalnica

W pewnych przedsiębiorstwach a firmach wprowadza się lub gromadzi się substancje, jakie potrafią być dostępne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą wówczas w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o wielkim stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich okolicznościach pracodawcy są zobowiązani do zastosowania oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy określić na terytoria oraz mieszkania, gdzie pojawia się największe ryzyka wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem winnym istnieć również niezastąpione w okolicach i pomieszczeniach zewnętrznych. I wymaga się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, jaka będzie klasyfikować a również wskazywać czynniki, które mogą inicjować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być przygotowana na podstawie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w historii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z możliwością przedstawienia w mieszkaniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem odbywa się charakterystyki obiektu. Określa się na jego wielkość, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Obserwuje się czynniki, które potrafią mówić do powstawania pożaru lub wybuchu. Buduje się sposoby i sposoby, dzięki którym dopuszczalne będzie osłabienie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Wymienia się jaka istnieje liczba substancji palnych, które mogą zostać się źródłem potencjalnego wybuchu. Nasuwa się innowacyjne rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.