Termometry certyfikowane

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, potrzebne jest przydatni urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy dane w przepisach funkcjonujących na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych narzędzi w okolicach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w poziomie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego i wszystkich systemów kontrole przeciwwybuchowej, stosowanych w stosunku z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak również punkty kontrolne, które funkcjonują w powierzchniach zagrożonych wybuchem. De facto każde dania dostające się w takich strefach powinny stanowić odpowiednie certyfikaty, podobnie jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy. W ramach dyrektywy urządzenia oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt grany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie inne urządzenia. Stanowią wtedy w szczególności odpylające instalacje ATEX funkcjonujące na przykład w przemyśle drzewnym lub lakierniczym a wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca tworząca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w tłach zagrożonych wybuchami, zgodnie z prawami wprowadzonymi w zasadzie, powinien być stworzony razem z zawartymi w niej podstawami, co w realizacji ma prowadzić do obniżenia ryzyka wybuchu i zwiększenia zakresu bezpieczeństwa ludzi oraz narzędzi (oraz środowiska) działających w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.