Tlumacz slowackiego

Oczywiście najbardziej popularnym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza stanowi obecne, że może istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co sprawia przekład procesem łatwym i nieomal automatycznym. Niestety, realia ukazują się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje zarówno w szanse, jak te częstokroć jest zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów oraz rodzajów użycia obu języków. Wielu początkujących w prywatnych zawodu tłumaczy wynika z błędnego założenia, iż ich praca uznawana jest do kategorii nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że żyją bezpośrednie kontakty pomiędzy określonymi wyrazami i zwrotami w innych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest trwanie, że są pewne formy tłumaczenia, które można powielać jak w kryptografii.

Praca tłumacza nie nie polega jedynie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym a docelowym przy użyciu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w niczym nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do tworzenia z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi także tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów dalej jest modernizowania i implementowane są nowatorskie rozwiązania, to szkolenie maszynowe potem nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz częściej użytkowane jest specjalne oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które pomaga proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O profesjonalistów w wielkich miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż tłumaczenie to zadanie skomplikowane, które chce od autora przekładu wielkiej wiedzy, wielkiego zaangażowania i przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami są wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które również komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na jakie natrafia tłumacz angielskiego charakteryzuje się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka podstawowego i docelowego w terminach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy wychodzące z pozostałych języków brzmią prawie jednakowo, ale ich miejsca pokazują się zupełnie inne, dlatego tłumacz musi być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, lecz i pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.