Uklad optyczny w kolposkopach

Diagnostyka kolposkopowa działa w oparciu o interpretację architektury powierzchni nabłonkowej, jak również obrazu naczyniowego. Praktycznie niedostrzegalne szczegóły obszaru nabłonkowego szyjki macicy, które nierzadko decydują o właściwym rozpoznaniu, są rozmiarów mierzonych w ułamkowych częściach milimetra, a format naczyń widocznych w warstwie nabłonkowej jest rzędu mikronowej wielkości.

W związku z tym nawet najdoskonalsza kamera, przesyłająca obraz w maksymalnie wyostrzonej formie, nie ma możliwości dostrzec takich detali. Co więcej, różnorodna kolorystyka odcieni czerwonej i białej barwy widziana w obrazie naturalnym tego niezwykłego środowiska decyduje o właściwym rozpoznaniu. Nie jest to osiągalne przy wykorzystaniu nawet najlepszego przekazu video. Ogromna pokrętność obrazu kolposkopowego oraz specyficzne otoczenie, w jakim zmuszeni jesteśmy obserwować obraz, nie pozwala na wykorzystanie urządzeń, które doskonale sprawdzają się w innych dziedzinach medycyny. Ze względu na niedostępność operowanie urządzeniami jest dodatkowo bardzo utrudnione. W związku z tym nawet bardzo doświadczony w obsłudze kolposkopu lekarz, w licznych przypadkach nie ma możliwości postawić miarodajnego rozpoznania i musi bazować na doświadczeniu oraz osobistych przypuszczeniach.
Kolposkopy optyczne, zaopatrzone dodatkowo w tunel wizyjny są najlepszym rozwiązaniem dla kolposkopisty, ze względu na układ optyczny mamy możliwość prowadzenia obserwacji, która umożliwia dokładną interpretację diagnostyczną obserwowanego obszaru, a na ekranie emitowany obraz oglądać może również pacjentka, bądź uczący się lekarz lub praktykant.
W obecnych czasach sprawny, ale używany już kolposkop spełniający wymagane normy jakości zarówno dla prywatnego gabinetu, jak i dla publicznego szpitala można kupić za kilka tysięcy złotych, a doposażenie go w tunel wizyjny można zrealizować w każdym momencie za kwotę oscylującą około pięciu tysięcy złotych. Jeżeli wystąpi konieczność, możliwe jest za nieduże pieniądze, odnowienie starych, wyeksploatowanych kolposkopów a po takim zabiegu funkcjonują one jak nowe. Kolposkop z prawdziwego zdarzenia, można nabyć za połowę ceny, którą musielibyśmy wydać na zakup bardzo mało funkcjonalnego i niedokładnego video kolposkopu.