Zaburzenia psychiczne testy

Cyklotymia jest określana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane podobnie jako stan depresyjny, który jednak zwykle nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość wiele się od siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skoncentrujemy się na określonym zaprezentowaniu, czym jest przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając a z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Może istnieć elementem zmierzającym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej poznanie jest dodatkowe zazwyczaj w liczby a trzeciej części życia człowieka, stosuje się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz biegnie do wielkiej destabilizacji w mieszkaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie obecne stricte leczenie farmakologiczne, odpowiednie do systemu leczenia depresji, bowiem podawane preparaty będą stanowiły często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem leczenia będzie psychoterapia.

Fazy Zachorowanie na cyklotymię charakteryzuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Można ją rozdzielić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą oznaczają się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i punkty z kolekcją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz minusa wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne wiedze i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności racjonalnego myślenia, problemy z koncentracją uwagi, agresja i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta zwykle pojawia się u kobiet, które odpowiadają na dwubiegunowość. Poza tym wpływ posiadają także takie składniki jak duży stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy i też stresujące sytuacje. Także znacznie szybki nacisk mają więcej wychowanie i miejsce, w jakiej stoją potencjalnie chorujące osoby.