Zagrozenie atmosfera wybuchowa w miejscu pracy

http://euro-fiskalne.pl/post/kasa-fiskalna-novitus.html

Do wybuchu może trafić jedynie w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka powstaje z reguły w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz dużo nowych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w jednych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie także posiadały wielką barierę w współpracy towarów, zdecydowano je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach działających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co toż są oznaczenia ATEX? Pod tą marką umieszczają się szczegółowe wymagania, dane w kroku prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać wszystek produkt, przeznaczony do wprowadzania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi podstawami, potrafią być organizowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie mogą one przecież być niezgodne z racjami unijnymi natomiast nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dedykowane do roli w polach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie wspólne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. A oczywiście: Producent poprzez danie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, że wynik ten spełnia podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których stoi zagrożenie wybuchem zostały wydane na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o charakterze zagrożenia, kiedy oraz jego intensywności: - strefa gazów, cieczy i ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - jakość Plus to urządzenia oddane do czynności w kopalniach, - grupa II to narzędzia przeznaczone do lektury na powierzchni w mieszkaniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania oraz sile na uderzenia. Na brzeg jest jasna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może działać urządzenie. Które są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w biznesach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w produkcji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.