Zagrozenie wybuchem w kotlowni gazowej

ATEX – stanowi toż dyrektywa Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić wszystek towar, przeznaczony do podawania w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w zasadach połączonych z obecną zasadą. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić celem regulacji wewnętrznych, które obowiązują w nowych krajach członkowskich.

ProceduraRegulacje też nie mogą i być niezgodne z poradą, też nie są prawa podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A też przejść procedurę czy jest wspólny z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisówPonieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w danych regionach UE były duże ograniczenia w prostym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń stosowanych do robocie w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zaszła w utrzymanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w mieszkaniach pracy, w których potrafimy dotrzeć na atmosferę wybuchową.Pierwsza dyrektywa została przedstawiona w życie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Książce oraz Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku i działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. weszło w działanie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy, związanych z ofertą spotkania się atmosferą wybuchową w miejscu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.