Zarzadzanie operacyjne w firmie

Symfonia Sage to zintegrowany pakiet, który pomaga panowanie w ciasnych oraz małych firmach. System ten kompleksowo wspomaga zarządzanie codzienną pracą przedsiębiorstwa, szczególnie w obrębie ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych. Pomaga tym samym uzyskanie rzetelnych informacji, jakie są istotne przy podejmowaniu decyzji.

Oprogramowanie wspomaga działanie firmy w terenach finansowo - księgowych, kadrowo - płacowych i sprzedażowych. Jest więc sposób bardzo podatny, dający szansa modyfikacji podstawowych ustawień (np. działów firmy, planu kont id.) oraz stworzenia swoich dokumentów, zestawień i raportów. Pozwala na ostatnie idealny język raportów. Dzięki programowi możliwe jest zachowanie ewidencji wielowalutowej. Projekt jest składnikiem bardzo zautomatyzowanym - wszystkie raporty i zestawienia generowane są praktycznie przy pomocy jednego klawisza. Dane te w jasny sposób można przenieść do programu Finanse i Księgowość. Wchodzi w znaczącym stopniu na dopasowanie i przyspieszenie pracy, wprowadzone raz informacje zostają w nim dostrzeżone dodatkowo silna je później wielokrotnie wykorzystać. Program ten daje również przybycie do każdych potrzebnych informacji - posiada rozbudowaną opcję filtrowania, sortowania bazy danych. Rozwinięta sprawozdawczość idzie na szybką ocenę sytuacji ekonomicznej firmy. Nie bez miejsca jest prostota działania. Przygotowany szczególnie dla użytkowników podręcznik w przystępny sposób tłumaczy prawdy jego robienia, dodatkowo wbudowano w katalog dział pomocy, jakim można posłużyć się w jakimkolwiek momencie. Program zapewnia pełne bezpieczeństwo pracy - kontroluje poprawność działań, chronologię i robi często o potrzebie wykonania kopii. Nie dysponuje szanse, aby do podstawy danych dotarły osoby niepowołane również do tego nieuprawnione. Możliwe stanowi to dzięki specjalnemu systemowi haseł. Warto także wspomnieć, iż Symfonia Sage jest elementem nieustannie aktualizowanym i otwieranym w zasada nowych przepisów (użytkownicy otrzymują automatyczne aktualizacje).