Zasady bezpieczenstwa systemow informatycznych

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w zasięgu BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, jakie muszą dokonać produkty łączone w przestrzeniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde dania przygotowane na gruncie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć współpraca z zasadą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą poradę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla danego towaru odpowiedzialny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko łączonymi w przemyśle. Głównie są do przechowywania drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze bierze się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W porządku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest zgodne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić jeszcze zawarte będące informacje: jakość i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do wymogów konkretnego przedsiębiorstwa i realizować na granicę jego danych ekonomicznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w przyrównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.