Zawor bezpieczenstwa katalog

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest zabezpieczenie rozmaitych urządzeń przed nagłym wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu natomiast jego odpowiednią ilość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa chce od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), natomiast stanowi również zależne z jego parametrów i sposobie zabezpieczanego urządzenia. I wielkość zaworu jest ściśle połączona z wymaganą przepustowością, która określa ilość strumienia płynu, jaki musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest ochrona urządzeń i rurociągów przed niepomyślnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, które może doprowadzić do dużych uszkodzeń. Z zmiany najczęstszymi przyczynami powstawania za dużych ciśnień są uderzenia wodne oraz awarie armatury odcinającej bądź narzędzi automatycznej regulacji.

Rodzaje zaworów
Zawory bezpieczeństwa ze względu na metoda działania, można rozbić na dwa rodzaje:

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_elzab_jota_e/Elzab JOTA E - kasa fiskalna Polkas Kraków

 

Zawory niskociśnieniowe – wykorzystywane jako dania zabezpieczające przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
Zawory wysokociśnieniowe – w ramach tej liczby dzieli się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;

 

zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do gniazda zaworu wywierana jest przez ciężar,
zawory sprężynowe – wpływ na grzybek organizowany jest poprzez sprężynę zamontowaną w zaworu.

W zależności od rodzaju konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić także na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar zlokalizowany jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w osi grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości reagującej na ciężar oraz siły parcia wody lub powietrza robiącej na grzybek. Lecz w zaworach dźwigniowych ciężarek znajduje się na ramieniu dźwigni, i otwarcie zaworu następuje po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.