Zdarzenia losowe po niemiecku

Specyfika tłumaczeń technicznych polega na dostaniu w realną konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, kiedy i odbiorca komunikatu zmniejszają się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą konkretnej dziedzinie, branży czy firmie. Najważniejszą cechą tłumaczenia technicznego jest to techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego nadrzędnym punktem jest podawanie informacji. Z tego czynnika pozostałe funkcje językowe są ograniczone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, jaką stanowi przydatność w postępowaniach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest oferowanie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w tekście napisanym w stylu źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Warszawie jest polecanie wstępnie opracowanego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Stanowi wtedy normalny składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który świadczy nawet o wysokiej klasie przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do rzetelnego sprawdzenia tłumaczenia technicznego konieczna jest teza osoby trzeciej, która nie brała aktywnego startu w przekładzie dokumentu i zna zrecenzować jego treść z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest etapem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy zdarza się jednak, iż treść dokumentacji jest wciąż omawiana z mężczyzną, i celem konsultacji ze zleceniodawcą jest wprowadzenie stosowanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii zawartej w tłumaczeniach technicznych służą nowe rozwiązania informatyczne, których zagadnieniem jest wspomaganie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii zastosowanej w przekładach w bazach terminologicznych. W różnej wersji językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które także muszą stać przetłumaczone oraz dostosowane pod względem liczb.